Gwarancja i reklamacje (obowiązują do 24.12.2014)

Zasady Gwarancji#

Naszym Klientom przysługuje prawo gwarancji towaru zakupionego w naszej firmie. Dla wszystkich urządzeń firmy Audio-gd, za wyjątkiem "elementów i układów DIY" udzielamy gwarancji 36 miesięcy. W pierwszym roku gwarancji ma zastosowanie procedura DOOR TO DOOR. My zamawiamy firmę kurierską oraz płacimy za transport urządzenia do naszej firmy i z powrotem do Klienta. W kolejnych dwóch latach obowiązuje standardowa procedura gwarancji, zgodnie z którą Klient dostarcza nam wadliwe urządzenie we własnym zakresie. Zgłoszenia gwarancyjne można realizować zarówno poprzez naszą firmę 4HiFi jak i z pośrednictwem dystrybutora - firmy Inter Projekt. Oprócz trzyletniej gwarancji właścicielom sprzętu Audio-gd przysługuje 10 lat tzw. "repair warranty" udzielanej przez producenta sprzętu. Producent gwarantuje dokonanie naprawy sprzętu w ciągu 10 lat od chwili jego zakupu. Sama naprawa (usługa) jest wykonywana nieodpłatnie, Klient ponosi tylko koszt niezbędnych elementów i transportu sprzętu do Producenta i z powrotem - o ile transport do Producenta okaże się konieczny bowiem zazwyczaj usterka może być usunięta w Polsce. Również w takim przypadku firma Inter Projekt (importer) na życzenie Klienta pośredniczy w przesyłce sprzętu co pozwola obniżyć koszt transportu (niższe ceny usług kurierskich, sprzęt dołączany jest do większej przesyłki).

Sprzedawany przez nas sprzęt jest opatrywany naszymi nalepkami gwarancyjnymi (stickerami) zabezpieczającymi przed nieautoryzowanymi modyfikacjami sprzętu oraz jednoznacznie określającymi jego pochodzenie. Uwaga: uszkodzenie albo zerwanie (całkowite lub częściowe) nalepek gwarancyjnych jest równoznaczne z utratą prawa do gwarancji zakupionego sprzętu. Warunki gwarancji i jej czas trwania określa karta gwarancyjna wysyłana wraz z towarem.
Gwarancji podlegają wyłącznie wady i uszkodzenia towaru wynikłe w toku jego normalnej eksploatacji. Prawo gwarancji nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych towaru zarówno powstałych u Klienta jak i podczas transportu oraz uszkodzeń będących wynikiem nieprzestrzegania elementarnych zasad eksploatacji. W szczególności Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zastosowaniem nieprawidłowego systemu zasilania lub uszkodzeń powstałych w wyniku eksploatacji sprzętu w trakcie wyładowań atmosferycznych (burzy) bez zastosowania skutecznych zabezpieczeń. Zabezpieczenia w formie nalepek i plomb (stickerów) gwarancyjnych są podstawowym środkiem identyfikacji towaru jako sprzedanego przez Sprzedawcę. Dlatego prawo gwarancji oraz rękojmi nie przysługuje w przypadku zerwania lub naruszenia przez Klienta zabezpieczeń gwarancyjnych (plomb lub nalepek - stickerów). Prawo to nie przysługuje również w przypadku, gdy stan towaru wskazuje że był on otwierany, modyfikowany lub podlegał naprawie bez wiedzy i zgody Sprzedawcy. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany zastrzegamy sobie prawo do zaoferowania Klientowi ekwiwaletnego towaru o nie niższych możliwościach użytkowych.
 
 

Reklamacje, wymiany i zwroty towaru#

Zanim jakikolwiek zakupiony u nas towar zostanie przesłany do naszej firmy konieczny jest uprzedni kontakt z nami w celu uzyskania autoryzacji wysyłki towaru do nas. Uwaga: przesyłki nie zamówione oraz przesyłki, które nie uzyskały naszej autoryzacji nie będą przez nas przyjmowane.
W ramach procedury DOOR TO DOOR w pierwszym roku gwarancji wysyłka sprzętu do naszej firmy w celu realizacji reklamacji ma miejsce na koszt naszej firmy. Po kontakcie Klienta z naszą firmą rozpoczynamy procedurę reklamacyjną i wysyłamy kuriera. W przypadku, jeżeli zgłoszenie reklamacyjne było uzasadnione, sprzęt po naprawie lub wymianie na prawidłowo działający egzemplarz jest odsyłany do Klienta na koszt naszej firmy. W przypadku jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie było uzasadnione zaś sprzęt jest w pełni sprawny, wysyłka sprzętu do Klienta ma miejsce na koszt Klienta. W takim przypadku Klient może zostać obciążony również kosztami sprawdzenia towaru w siedzibie Inter Projekt S.A. Koszty te wynoszą 3% wartości towaru jednak nie mniej niż 20 PLN netto.
Przesyłka powinna zostać opakowana w sposób uniemożliwiający uszkodzenie sprzętu w trakcie transportu (firma nie ponosi odpowiedzialności za takie uszkodzenia). Do przesyłki należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty, w szczególności: kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu (oryginały lub kopie). Dowodem zakupu jest faktura vat, paragon lub dowolny inny dokument jednoznacznie i bezspornie poświadczający, że sprzęt został nabyty w naszej firmie. Sprzęt powinien zostać wysłany w stanie kompletnym. W przeciwnym przypadku realizacja Państwa żądania (reklamacji, zwrotu) może zostać wstrzymana lub opóźniona. Uwaga: Przesyłki nie zamówione oraz przesyłki, które nie uzyskały naszej autoryzacji nie są przez nas przyjmowane.

Reklamacje uszkodzeń powstałych w trakcie transportu#

Reklamacje uszkodzeń mechanicznych sprzętu powstałe w trakcie jego transportu do Klienta należy składać bezpośrednio w firmie kurierskiej lub urzędzie pocztowym. W każdym przypadku staramy się pomóc naszym Klientom, których sprzęt został uszkodzony w trakcie transportu. Prosimy o bezzwłoczny kontakt z nami (telefon, email) - angażujemy się bezpośrednio w proces reklamacyjny. Jednak proszę W ŻADNYM RAZIE NIE ODSYŁAĆ NAM USZKODZONEGO SPRZĘTU - uszkodzenie musi być zgłaszane w siedzibie odbiorcy paczki, najlepiej bezpośrednio kurierowi przy jej odbiorze. W innych przypadkach firmy kurierskie Z ZASADY NIE UZNAJĄ reklamacji uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. Jeżeli zastosują się Państwo do naszych wskazówek to z naszego doświadczenia wynika, że prawdopodobieństwo uznania przez przewoźnika prawidłowo zgłoszonej reklamacji jest bliskie 100%. Firma nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne sprzętu powstałe w trakcie (realizowanego na zlecenie Klienta) transportu paczek firmą kurierską (DHL, GLS i inne) lub Pocztą Polską.
 

Ta strona używa pliki cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę prywatności oraz politykę cookies 4HIFI Sp. z o.o.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronach: Polityka cookies i Polityka prywatności Akceptuję